Kancelaria notarialna oferuje dokonywanie wszystkich czynności notarialnych ustalonych przepisami Prawa o notariacie oraz przepisami szczególnymi, w tym:

  • sporządzanie aktów notarialnych (m. in. umowy: sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, działy spadku; testamenty, protokoły dziedziczenia; umowy majątkowe małżeńskie),
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia (dokument odpowiadający postanowieniu Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – notariusz),
  • sporządzanie pełnomocnictw,
  • sporządzanie poświadczeń podpisów, wzorów podpisów oraz zgodności kopii dokumentów z oryginałem,
  • doręczanie oświadczeń,
  • spisywanie protokołów – między innymi ze Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń i zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
  • sporządzanie protestów we...
więcej...