Witamy na stronie Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez

 Notariusz Danutę Garbaczow

 

Kancelaria Notarialna Danuty Garbaczow mieści się w Jeleniej Górze przy ulicy Jana Matejki numer 4/1, (na parterze), w pobliżu Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych, urzędów administracyjnych i oddziałów wielu Banków.

Celem Kancelarii jest zapewnienie Państwu kompleksowych usług z zakresu czynności notarialnych przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne.

Poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy można uzyskać wszelkie informacje o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego, uzyskać bezpłatne porady prawne w zakresie spraw, które można załatwić u notariusza, poznać koszty pobierane przez notariusza ? tj. wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.

Czynności  notarialne polegające na poświadczeniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów oraz własnoręczność podpisów Kancelaria Notarialna dokonuje na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne polegające na sporządzaniu aktów notarialnych, dokonywane są w możliwie najkrótszym terminie, po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów. W uzgodnionych przypadkach także w innych godzinach oraz dni wolne od pracy.

Czynność notarialna może być dokonana poza siedzibą kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

? Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości?

Notariusz Danuta Garbaczow