Monthly Archives kwiecień 2013

KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ DANUTA GARBACZOW

UL. MATEJKI 4/1

58-500 JELENIA GÓRA

tel./fax. 75 752 31 18

kom. 605 610 828

e-mail: garbaczow.danuta@gmail.com

 

KONTO BANKOWE: 31 2490 0005 0000 4500 9259 4759

 

GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII:

Poniedziałek ? Piątek 8:30 ? 16:00

Istnieje możliwość ustalenia innego terminu spotkania poza godzinami pracy kancelarii.

notariusz
więcej...

Kancelaria notarialna oferuje dokonywanie wszystkich czynności notarialnych ustalonych przepisami Prawa o notariacie oraz przepisami szczególnymi, w tym:

 • sporządzanie aktów notarialnych (m. in. umowy: sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, działy spadku; testamenty, protokoły dziedziczenia; umowy majątkowe małżeńskie),
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia (dokument odpowiadający postanowieniu Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – notariusz),
 • sporządzanie pełnomocnictw,
 • sporządzanie poświadczeń podpisów, wzorów podpisów oraz zgodności kopii dokumentów z oryginałem,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów – między innymi ze Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń i zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
 • sporządzanie protestów we...
więcej...

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od spadków i darowizn
 • opłata sądowa

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie...

więcej...

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA AKTU NOTARIALNEGO:

 

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo, w przypadku firm ? aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • wartość rynkowa...
więcej...