KANCELARIA

Witamy na stronie Kancelarii Notarialnej

prowadzonej przez Notariusz Danutę Garbaczow

Kancelaria Notarialna Danuty Garbaczow mieści się w Jeleniej Górze przy ulicy Jana Matejki numer 4/1, (na parterze), w pobliżu Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych, urzędów administracyjnych i oddziałów wielu Banków.

Celem Kancelarii jest zapewnienie Państwu kompleksowych usług z zakresu czynności notarialnych przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne.

Poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy można uzyskać wszelkie informacje o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego, uzyskać bezpłatne porady prawne w zakresie spraw, które można załatwić u notariusza, poznać koszty pobierane przez notariusza ? tj. wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku ?Prawo o notariacie? notariusz sporządza akty notarialne tj.:

–   umowy zbycia nieruchomości (darowizna, sprzedaż, zamiana), umowy i protokoły spółek, testamenty, oświadczenia o poddaniu się egzekucji,

– akty poświadczenia dziedziczenia, które zgodnie z art. 95j ustawy Prawo o notariacie mają moc postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

– umowy majątkowe małżeńskie ? tzw. intercyza,

– spisuje protokoły ( np. zebrań wspólnot mieszkaniowych),

– sporządza czynności obejmujące spadek: testament, przyjecie i odrzucenie spadku, dział spadku,

– sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, jak również inne czynności wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Czynności  notarialne polegające na poświadczeniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów oraz własnoręczność podpisów Kancelaria Notarialna dokonuje na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są w możliwie najkrótszym terminie, po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów. W uzgodnionych przypadkach także w innych godzinach oraz dni wolne od pracy.

Czynność notarialna może być dokonana poza siedzibą kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz

Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości

 

 

anabolika kur

best blender for bodybuilders gimnasio strongman tarrako bodybuilding exercise routine
rutina

Viagra won’t advertise on NFL games, signaling softening ad market where to buy viagra This doctor won’t prescribe Addyi, the „female Viagra.” Here’s why.
Buy bitcoin instantly paypal to western union Buy bitcoin instantly